Tanuljunk együtt!

Tisztelt Szülők!

Fontos fordulóponthoz érkezett a család: melyik iskolába írassa gyermekét. Bizonyára sok kérdés merül fel Önökben az iskolaválasztással kapcsolatban. A legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze iskolánkról, tanítási módszereinkről,programjainkról, hogy megkönnyítsük a döntést.

Beiskolázás
Az egész város területéről várjuk a leendő 1. osztályos gyermekeket.

Tanulási forma
Napközi és iskolaotthonos tanítás is folyik iskolánkban. Délelőtt a hagyományos tantárgyakkal foglalkozunk. 1-6. osztályig heti egy úszásórát biztosítunk. Délutáni programjaink között szerepelnek az önálló tanulás, játék, levegőzés, szakkörök, alkalmanként színházlátogatás, játékos versenyek, stb.

Tanulási módszerek
Betűtanítás: a hagyományos hangoztató – elemző – összetevő – szótagoló módszerrel tanítunk.
interaktív tábla
kooperatív tanulás, kiscsoportos foglalkozás

Idegen nyelv
Angol, német, olasz, orosz nyelv választható.
2. osztálytól szakkörön ismerkedhetnek a gyerekek az angol, a német, az olasz és az orosz nyelvekkel.
3. osztályban heti egy tanórában alapozzuk a nyelvtanulást.
4-8. osztályban heti három órában tanulják az angolt vagy a németet a gyerekek, és szakkörben lehetőségük van az olasz és az orsz nyelv tanulására.

Szakköreink
Minden szakkörünk ingyenes! Választható szakkörök: énekkar, idegen nyelvek, informatika, matematika, magyar, sakk, kosárlabda, szivacs kézilabda, rajz, LÜK, tehetséggondozó, “törd a fejed”,  sport. A lehetőségekhez és az igényekhez mérten igyekszünk szakköreink körét bővíteni.

Ügyelet
Minden nap 7.00-17.00 között működik tanári ügyelet az iskolában

Tehetséggondozás
Iskolánk 2010. évtől Tehetségpontként működik.
a 2015. évtől Akkreditált Kiváló Tehetségpont címmel ismerték el munkánkat.
Segítjük, támogatjuk a tehetséges gyermekek felkészülését iskolai, városi, megyei és országos versenyekre mind a tanulmányi munka, mind a sport területén. Szülői kérésre lehetőség van a komplex személyiség-és képességfejlesztő tehetséggondozó programban való részvételre is. (LOGI-SULI). Iskolánkban ingyenes tehetség-tanácsadás is működik.

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek kezelése
Szakértői vélemény alapján fejlesztő- és gyógypedagógusok foglalkoznak 1-8. osztályos gyerekekkel.

Úszásoktatás
Helyi feltételeinknek köszönhetően – iskolánkban tanuszoda van – lehetőség nyílik 1-6. osztályban a rendszeres úszásoktatásra.

Tanulási feltételek:
Tantermeink tágasak, világosak. A tanító nénik nagy gondot fordítanak arra, hogy az osztályterem kellemes, barátságos hangulatú legyen. A tanórákat újonnan beszerzett interaktív táblákkal tesszük hatékonyabbá és változatosabbá.
A testnevelést egy tornaterem, egy sportcsarnok, egy uszoda és egy műfüves focipálya szolgálja.
A felzárkóztató foglalkozásokat otthonos hangulatú fejlesztőszobákban tartjuk.
Modern korunk követelménye a digitális ismeretek kialakítása, fejlesztése, ezt a célt két informatika szaktanterem is szolgálja.
Jól felszerelt technikatermünk fejleszti a gyermekek kézügyességét, felkészít őket a felnőttkor hétköznapi kihívásaira.
A fizika és a kémia a természettudományos teremben lehetőséget ad a gyerekeknek a kísérletezésre, így saját maguk tapasztalhatják meg világunk csodáit.
Újdonság a szabadtéri ZÖLDTEREM. A szabadban, fák árnyékában nyílik lehetőség arra, hogy forró napokon a diákok kellemes környezetben tanuljanak, pihenjenek.

Diákélet
A tanév során számtalan lehetősége nyílik diákjainknak a szabadidő hasznos és szórakoztató eltöltésére. Kínálatunkban szerepelnek többek között:
– családi és teljesítménytúrák
– megyei rajzverseny
– Márton-nap
– Ovilimpia
– megyei versíró pályázat
– Mikulás-délután
– karácsonyi ajándékműsor
– mesevetélkedő
– Interball Nemzetközi Lány Kézilabdatorna
– farsangi bál
– Angol nyelv a színpadon
– Megyei írásbeli német nyelvi verseny
– sulidiszkó
– “Jó szerencsét, Tatabánya!” helytörténeti vetélkedő
– Városi sakkverseny
– tantárgyi vetélkedők
– művészeti versenyek
– gyermeknap
– erdei iskola
– osztálykirándulások
– egészségnapok
– ki mit tud?
– színház- és mozilátogatások
– sítábor
– vízitúra
– szivárványnapok (sokrétű, változatos programsorozat)

Szeretettel várunk mindenkit iskolánk közösségében!