Tanító nénik

További információkat is olvashatnak rólunk a Beiskolázás/leendő elsősöknek menüpontban. Jó böngészést kívánunk!


1. T


Sportiskolai tantervű osztály:
Képességek kibontakoztatása, magyar tehetségfejlesztés, tantárgyi-, próza-, versmondó versenyeken való indulás, játékos feladatokkal olvasóvá nevelés, környezettudatos, egészséges életmód megismertetése.

 Kedves Szülők!

Szabóné László Emília vagyok. 1982-ben végeztem az Esztergomi Tanítóképző Főiskola testnevelés-népművelés szakán.

Első munkahelyem a Dózsa György Általános Iskola lett, ahonnan a gyerekekkel együtt helyeztek át az akkori Mező Imre Általános Iskolába. Később az iskola neve Móra Ferenc Általános Iskolára változott. Itt dolgoztam 34 évig. Ebből 12 évig volt kis létszámú osztályom, amelybe tanulási nehézségekkel, magatartási problémával kerültek gyerekek, ezért elvégeztem a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán a fejlesztő tanári képzést.Tanító és szakvizsgázott fejlesztőpedagógus végzettséggel dolgozom jelenleg.

Négy évvel ezelőtt jöttem a Dózsába, itt nagyon jól érzem magam. Az iskola tantestülete, vezetősége elfogadó, barátságos. Minden a gyerekek képességeinek kibontakoztatásáról szól. Az osztályom testnevelés tagozatos. Magyart és a környezetismeretet tanítok, fejlesztő órákat tartok.

Mivel jómagam is röplabdáztam, fontosnak tartom, hogy a gyerekek sokat mozogjanak, és rendszeresen sportoljanak. Ez számtalan pozitív előnnyel jár pl. egészségesek, kitartók, gyorsak, önállók lesznek, feladattudatuk megerősödik. Az ország számtalan városába eljutva sok ismeretet szerezhetnek.

Lényeges szempont, hogy a tanulásban is a lehető legtöbbet nyújtsák, ezért igyekszem őket támogatni, segíteni, hogy megtudják, mihez van kedvük, tehetségük. Így a sport mellett tanulmányi-, próza- és versmondó versenyeken is rendszeresen szerepelnek diákjaim. Az eredmények eléréséhez pedig legfontosabbnak tartom a szülőkkel való jó kapcsolatot. Csak egymást támogatva, tisztelve, következetes munkával érhetünk el eredményeket.

„Az ember életében három földi kincs van: a tudás, az egészség és a szeretet.”                                            (Greguss Pál)

Az iskolánk jelenleg felújítás alatt áll, így szeptemberben szép, megújult környezetben várjuk kis tanítványainkat. Kérem Önöket, ismerjenek meg bennünket, hogy megfelelő döntést hozzanak gyermekük érdekében!

Szeretettel várunk Mindenkit!

Tisztelettel: Szabóné László Emília
leendő testnevelés tagozatos osztályfőnök

 

1. d


Általános tantervű osztály környezettudatos neveléssel:
Tehetséggondozás, versenyeztetés, az állatok és környezetünk védelmére nevelés, az egészséges önbizalom fejlesztése, képességek kibontakoztatása.

Kedves Szülők!

 Pócsiné Gebhardt Ágnes vagyok, tanító és szakvizsgázott fejlesztőpedagógus.

Családommal Tatabányán élek, férjem technikus az ipari parkban, 20 éves fiam egyetemista.

Tanulmányaimat a Budapesti Tanítóképző Főiskolán végeztem, és fejlesztőpedagógusi szakvizsgámat is itt szereztem.

Tanítói munkám előtt 3 évig képesítés nélküli óvónőként dolgoztam, ami segített abban, hogy megismerjem az átmenetet óvoda és iskola között. Tanítottam német kéttannyelvű, roma gyermekeket oktató, és falusi összevont, német nemzetiségi iskolában is. Több mint 25 éve foglalkozom gyermekekkel, ebből 8 éve a Dózsa iskolában.

Jelenleg 4. osztályban magyar, környezetismeret és rajz tantárgyakat tanítok, és fejlesztő foglalkozásokat tartok. Mivel egyre több gyermek küzd tanulási nehézségekkel, nagyban segíti  munkámat a fejlesztőpedagógusi végzettség, így lehetőségem nyílik arra, hogy segítsem a nehezebben boldoguló gyermekeket képességeik kibontakoztatásában, hátrányuk kompenzálásában.

A gyermekről szóló gondolataimat talán Juhász Gyula és Kodály Zoltán szavai  fejezik ki legjobban.

A gyermeki lélek az a tabula rasa, amelyre a jövendőt írják fel a tanítók.”

„Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket…Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.”

A Dózsa György sportiskola egy elfogadó, segítő, barátságos – és szeptembertől külsőleg is megújuló környezetben várja új kis elsőseit. Kérjük Önöket, látogassák leendő tanítványainknak szervezett foglalkozásainkat, ismerjék meg munkánkat.

Szeretettel várjuk Önöket!

 

1. e


Általános tantervű osztály matematikai képességfejlesztéssel:
A logikus gondolkodás, a problémamegoldás, a felfedezés öröme a matematikában. Játékos, cselekvő tapasztalatszerzés változatos módszerekkel, eszközökkel. Érveken alapuló vitakészség fejlesztése, a tévedés lehetősége. Megfelelő tanulási környezet, empátia, egymás segítése

 

 Pagonyi Erika vagyok.

1990-ben végeztem a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán Kaposvárott. Még ugyanezen év szeptemberében dolgozni kezdtem Komlón, abban az iskolában, ahol annak idején magam is tanultam. Remek tanáraim voltak, akik nagy szeretettel vártak vissza.

Rengeteget tanultam tőlük: emberséget, megértést, elfogadást, összetartást, munkaszeretet- és fegyelmet, következetességet – és még sorolhatnám. Igazi értékek ezek. A mai napig törekszem arra, hogy mindezt én is továbbadjam, saját munkámban megvalósítsam.

Életem során családommal több alkalommal is költözködtünk, így lehetőségem nyílt sokféle iskolában több tanítási módszert alkalmazni, széles körű tapasztalatra szert tenni.

Több évig dolgoztam egy magániskolában, ahol kis osztálylétszámok mellett különösen nagy hangsúlyt fektettünk a képesség- és tehetségfejlesztésre. Itt a Zsolnai-féle értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai módszerrel, ill. annak nyelvi, irodalmi, kommunikációs programjával (NYIK) ismerkedtem meg.

Két fiam van. Egyikük már dolgozik, a kisebbik pedig középiskolás.

Tatabányán három éve élünk, azóta dolgozom a Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolában.

Ez idő alatt mind Tatabányát, mind az iskolát nagyon megszerettem. Az iskola vezetőségétől, kollégáimtól sok segítséget kaptam, hamar befogadtak, amiért köszönettel tartozom. Büszke vagyok arra, hogy „dózsás” lehetek.

Szeptembertől az egyik első osztály osztályfőnökeként mindazt a tapasztalatomat, tudásomat szeretném kamatoztatni, amiket eddigi munkahelyeimen elsajátítottam. Munkám során az alapkészségek- és képességek fejlesztése, a tananyag elsajátíttatása mellett fontosnak tartom a nevelést, a szeretetteljes, elfogadó iskolai légkör kialakítását, a tanulás tanítását, a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztését is. Első osztályban természetesen még sokat játszunk, elmaradhatatlan a mozgás, a sok-sok mese, mondóka és ének.

Hiszem, hogy az odafigyelés, a törődés, a türelem és következetesség meghozza majd a várt eredményt.

S végül néhány gondolat Tari Annamáriától:

“A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.”

Ennek szellemében bizakodva és szeretettel várom leendő kis tanítványaimat osztályunkba.

[/tab]

Sportiskolai testnevelő


Testnevelés-földrajz szakos tanárként dolgozom az iskolában. Az alsó tagozatos gyerekekkel atlétika-edzőként is foglalkozom: az 1. és 2. osztályosoknak a KIDS-atlétika edzést vezetem, a 3 és 4. osztályosokkal pedig – többek között – részt veszünk a Sport XXI. atlétikaverseny fordulóin.

Célom, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást, a sportot; kialakuljon bennük az egészséges versenyszellem, megérezzék a sport adta pozitív hatásokat – hiszen “ép testben, ép lélek” lakozik.

Szeretettel várok minden kis elsőst!

Gabi néni