KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÖZZÉTÉTELI LISTA

2009. augusztus 31-én lépett életbe a 32/2008. – XI.24. OKM rendelet, melynek értelmében minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is elérhetővé tenni a törvényben meghatározott adatokat:
10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére
(A lista személyes adatokat nem tartalmazhat)

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma,feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
 5. Általános iskolákban:
  – volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei évenként feltüntetve
  – középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
 6. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
 7. Szakképzésben résztvevő iskolákban a pályakövetés eredményei
 8. Szakkörök, mindennapos testnevelés igénybevételének lehetősége
  Edzések
 9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
 10. Iskolai tanév helyi rendje
 11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
  – alsós osztályaink
  – felsős osztályaink