Iskolánk dolgozói

név szak megbízatás
Benyeczkó Ilona etika intézményvezető
Szakál Lajos testnevelés tagintézmény-vezető
Vargáné Rimaszombati Judit magyar, történelem tagintézményvezető-helyettes
Albrecht Judit matematika
Auerbach Bianka tanító, etika
Bakonyi Miklós történelem, rajz, hon- és népismeret művészeti munkaközösség-vezető
Bakonyiné Springó Ildikó tanító, gyógypedagógus
Barabásné Elek Angéla tanító, informatika
Baranyai József informatika, technika
Boáné Brunner Melinda tanító
Bognár Zsuzsanna tanító
Dégenné Kovács Margit tanító, ének
Dudás Péterné tanító
Farkas Noémi magyar, dráma
Fazekasné Bencze Edit tanító DÖK
Földesi Edina tanító, gyógypedagógus
Gerhát Csabáné tanító alsós munkaközösség-vezető
Gyurkovics István testnevelés, földrajz
Hajdú Irén testnevelés
Honvéd Szilvia magyar, német pályaválasztási felelős
Horváth Róbert történelem, földrajz, természetismeret
Katóné Dárdai Györgyi tanító
Kissné Erdész Ildikó matematika, fizika
Lengyelné Halmai Mária tanító, angol nyelv
Marosiné Illés Erzsébet biológia, kémia
Németh Miklósné tanító, etika
Neumayerné Eck Alíz tanító gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Pagonyi Erika tanító
Pócsiné Gebhardt Ágnes tanító, fejlesztőpedagógus
Pozsár-Hajdu Ilona tanító
Puha Judit tanító, fejlesztőpedagógus
Salamon Zoltán testnevelés testnevelés munkaközösség-vezető
Salamonné Visy Gabriella testnevelés, földrajz
Sántik Józsefné tanító
Soós Bernadett angol
Stanga Tibor testnevelés, úszásoktatás
Stockbauer Katalin testnevelés
Szabóné László Emília tanító
Szántóné Hidvégi Nóra tanító
Szimornyi Ernőné történelem, angol nyelv tűz -és balesetvédelmi felelős
Tóth Judit történelem, földrajz
Tóth Tünde tanító, olasz
Tóthné Dvihally Henriette magyar, történelem, küzdelem és játék humán munkaközösség-vezető
Ujvári Zsuzsanna tanító
Váraljai Ildikó tanító tankönyvfelelős, könyvtáros
Vargadi Sándorné matematika, kémia reál munkaközösség-vezető
Vizer Éva napközi
Zsombolyayné Smaraglay Emőke tanító, német, tehetségfejlesztő
Kissné Vida Judit iskolatitkár
Szilágyiné Kreizinger Ágnes pedagógiai asszisztens