Étkezési kedvezmény

Gyermekétkeztetés

Ingyenes étkeztetésre azok a bölcsődés és óvodás gyermekek, valamint az általános iskola 1-6. osztályába járó diákok jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak:

  • az ennél idősebb, 7-13. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diákok,
  • valamint azok a bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek is, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak, de:
    1. tartósan betegek,
    2. fogyatékosok,
    3. illetve 3 vagy több gyermeket nevelő családban élnek.

A normatív kedvezmények mellett rászorultsági alapon további kedvezményi biztosítható az étkező gyermekek számára.