Beiratkozás

A Tatabányai Tankerületi Központ hirdetménye

E-ügyintézés

Beiratkozás az általános iskola 1. osztályába:

A beiratkozás időpontja
A 201/2020. tanév beiratkozási időpontja:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 18.00
Iskolánk körzete
Bajcsy-Zsilinszky utca
Bánhidai lakótelep 100-217.
Csillag lovas tanya
Dózsa György út páros oldala
Dózsakert Fácán utca
Fülemüle utca
Fürdő utca
Füzike utca
Gellért tér
Gyöngyvirág utca
Hattyú utca
Héja utca
Kárókatona utca
Kossuth-kertalja utca
Liliom utca
Madách Imre utca 1-59.
Madách Imre utca 2-74.
Marasztok utca II.
Rákóczi Ferenc tér
Réti utca páratlan oldala
Seregély utca
Síkvölgyi út
Sirály utca
Sólyom utca
Vadász utca páros oldala

Sportiskolai osztályba az egész város területéről be lehet iratkozni.

Tudnivalók a beiratkozáshoz
Be kell íratni minden tanköteles gyermeket, aki hatodik életévét 2017. augusztus 31-ig betölti. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be, ha a szülő és az óvoda is alkalmasnak találja a gyermeket az iskolai élet megkezdésére. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (a lakcímkártya hátoldalán található 11 jegyű szám)
vagy
A születési anyakönyvi kivonat és a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
– Óvodai szakvélemény
– Nevelési tanácsadás keretében végzett iskolai szakértői vélemény
– Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

E dokumentumok hiányában a beiratkozás nem lehetséges.

Diákigazolvány
A diákigazolvány kiállítását az első osztályba készülő óvodások számára az általános iskolai beiratkozáskor lehet kérni.
A diákigazolványhoz az okmányiroda által kiállított NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap szükséges! A beiratkozást megelőzően az okmányirodában be kell szerezni a NEK adatlapot. Az okmányirodába a gyermekkel együtt kell elmenni!

Az okmányirodában a diákigazolvány igényléséhez be kell mutatni a gyermek iratait:
– születési anyakönyvi kivonat (eredeti)
– lakcímkártya

A gyermek törvényes képviselőjének vagy meghatalmazottjának is jelen kell lenni az okmányirodai ügyintézés során, számára szintén szükségesek a személyazonosságot igazoló dokumentumok (személyi igazolvány vagy útlevél; jogosítvány vagy lakcímkártya).

Célszerű az okmányirodában előzetesen telefonon vagy személyesen időpontot kérni!

Szándéknyilatkozat

Tisztelt Szülők! Az általános iskola első osztályába történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok INNEN is LETÖLTHETŐK. Kérjük, aki teheti kitöltve hozza magával a dokumentumokat!
Adatlap
Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról
Nyilatkozat etika/ hit- és erkölcstan oktatásról